Các trường công giáo

trong giáo phận St Louis Hoa kỳ

nhấn mạnh đến tầm quan trong

của việc lần chuổi mân côi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các trường công giáo trong giáo phận St Louis, Hoa kỳ,  nhấn mạnh đến tầm quan trong của việc lần chuổi mân côi.

St Louis, Hoa kỳ [CNS 18/08/2003] - Các trường công giáo thuộc tổng giáo phận St Louis, Hoa kỳ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lần chuổi mân côi.

Các trường này sẽ tiếp tục dạy lần chuổi và sẽ lần chuổi khi bắt đầu khai giảng vào mùa thu năm 2003. Các trường công giáo thuộc tổng giáo phận St Louis đề cao việc lần chuổi mân côi là để đáp lại lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khi đề ra một năm mân côi khởi sự từ tháng 10 năm 2002 và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2003. Hồi năm 2002, các trường tiểu học công giáo và các chương trình giáo lý của các giáo xứ đã nhận được tài liệu để hướng dẫn các học sinh lần chuổi và giúp họ hiểu rõ hơn giá trị của kinh mân côi. Các tài liệu kêu gọi nhấn mạnh một cách đặc biệt đến việc lần chuổi trong tháng Năm và tháng Mười, vốn là hai tháng được dành riêng để tôn kính Mẹ Maria.

Ðức ông John Unger, phụ tá văn phòng giáo lý của tổng giáo phận nói rằng cũng như nhiều người khác, ngài đã học lần chuổi từ trong gia đình. Ngày nay, phần đông trẻ con chỉ còn học lần chuổi tại trường học mà thôi.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page