Ðức hồng y Chủ tịch

Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nói rằng

cơn khủng hoảng trong Giáo hội

là cơn khủng hoảng của đời sống giáo xứ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nói rằng cơn khủng hoảng trong Giáo hội là cơn khủng hoảng của đời sống giáo xứ.

Boston [CNS 18/08/2003] - Ðức hồng y Francis Stafford, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, nhận định rằng cơn khủng hoảng của Giáo hội tại Hoa kỳ là một cơn khủng hoảng của đời sống giáo xứ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo của Tổng giáo phận Boston, vị hồng y người Mỹ này ca ngợi những phong trào canh tân trong Giáo hội như Phong Trào Tổ Ấm, Phong Trào Tân Dự Tòng. Theo đức hồng y Stafford, đây là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ðề cập đến đề nghị của các Ðức giám mục Hoa kỳ nhằm triệu tập một công nghị toàn quốc để đối phó với những vấn đề sâu rộng tiếp theo sau cuộc khủng hoảng, đức hồng y Stafford nói rằng vấn đề quan trọng cần phải bàn tới là phải xem đức tin có còn phù hợp với nền văn hóa hiện đại không.

Theo Ðức hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống linh mục, đặc biệt là những lạm dụng tình dục, gắn liền với một cơn khủng hoảng sâu xa và lâu dài khác: đó là cơn khủng hoảng về đời sống giáo xứ. Một trong những lý do tạo ra khủng hoảng trong giáo xứ  là vì người giáo dân không thực sự cảm nghiệm được tình yêu trong giáo xứ. Lẽ ra giáo xứ phải là một nơi trong đó họ có thể tin tưởng nhau đủ để có thể cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Chúa Giêsu qua trung gian của cộng đồng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page