Hội thảo về hòa bình

do các linh mục dòng Tên tổ chức tại Kenya

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội thảo về hòa bình do các linh mục dòng Tên tổ chức tại Kenya.

Nairobi [Avvenire 17/08/2003] - Một cuộc hội thảo về hòa bình được Văn Phòng Cứu Trợ Tỵ Nạn của Dòng Tên tại Miền Ðông Phi Châu tổ chức hiện đang diễn ra tại Nairobi, Kenya.

Mục đích của cuộc hội thảo là để giáo dục về hòa bình. Tham dự cuộc hội thảo có các nhân viên đang làm việc cho các dự án "xây dựng hòa bình" do Văn Phòng Cứu Trợ Tỵ Nạn của Dòng Tên khởi xướng. Trong những ngày hội thảo, các tham dự viên chia sẻ kinh nghiệm và bồi dưỡng về khả năng chuyên môn để thực hiện các dự án trong các trường học và công tác mục vụ trong các giáo xứ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page