Kỷ niệm 100 năm

ngày Dòng Don Bosco đến Áo quốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm 100 năm ngày Dòng Don Bosco đến Áo quốc.

Vienne [Avvenire 17/08/2003] - Các tu sĩ Salesien Don Bosco mừng kỷ niệm 100 năm Dòng Salesien có mặt tại Áo và 75 năm Dòng Con Ðức Mẹ phù hộ được du nhập vào nước này.

Ðể đánh dấu hai biến cố này, Dòng Salesien đã tổ chức Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Giới trẻ lần thứ  10,    tên là "Eurotreff". Cuộc gặp gỡ này sẽ qui tụ nhiều bạn trẻ đến từ các nước trong liên hiệp âu châu.

Chủ đề của cuộc gặp gỡ là: "Cùng với thánh Don Bosco, sống tình bạn, niềm vui và lòng chân thành".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page