Thực hành suy niệm

gia tăng khả năng miển nhiễm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thực hành suy niệm gia tăng khả năng miển nhiễm.

Seattle, Hoa kỳ [UPI 17/08/2003] - Một cuộc nghiên cứu mới đây chứng minh rằng những ai tham gia các cuộc suy niệm có hướng dẫn, sản xuất nhiều kháng tố để chống lại cảm cúm hơn những người không suy niệm.

Những người tham gia vào cuộc nghiên cứu cũng cho thấy có dấu hiệu gia tăng hoạt động trong các vùng của não bộ có liên quan đến những cảm xúc tích cực.

Những dữ kiện trên đây đã được công bố trong một tạp chí y khoa của Ðại học Washington, Hoa kỳ. Ông Richard Davidson, một trong những tác giả chính của cuộc nghiên cứu, nói rằng đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên cho thấy có sự liên hệ giữa sự suy niệm và những thay đổi trong não bộ có liên quan đến những cảm xúc tích cực. Ðây cũng là cuộc nghiên cứu đầu tiên chứng minh rằng việc suy niệm có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn nhiễm của con người.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page