Giáo Hội Công Giáo Canada mở chiến dịch

chống lại việc hợp pháp hóa

sự kết hôn của những người đồng phái tính

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Hội Công Giáo Canada mở chiến dịch chống lại việc hợp pháp hóa sự kết hôn của những người đồng phái tính.

Tin Canada (Apic 18/08/2003) - Ðáp lại lời kêu gọi của Ðức Tổng Giám Mục Winnipeg, bang Manitoba, Canada, nhiều linh mục công giáo trong tổng giáo phận, hôm Chúa nhật 17/08/2003, đã mở chiến chống lại việc hợp pháp hóa việc kết hôn giữa hai người đồng phái tính. Từ nhiều tháng qua, tại các giáo phận khác ở  Canada, đang diễn ra chiến dịch nhắm bảo vệ hôn nhân và gia đình, bị đe dọa bởi việc chính phủ Canada sắp hợp pháp hóa việc kết hôn  của hai người đồng phái tính.

Trong tất cả các nhà thờ của Tổng Giáo Phận Vinnipeg, hôm chúa nhật 17 tháng 8 năm 2003, đã được đọc thư mục vụ của Ðức Tổng Giám Mục, khuyến khích các tín hữu hãy viết thơ cho những vị đại diện của họ trong quốc hội Liên Bang, để chống lại dự án của chính phủ  nhắm hợp pháp hóa việc "kết hôn" của hai người đồng tính.

Tại Vancouver, gần 5,000 tín hữu đã xuống đường hôm thứ Bảy 16 tháng 8 năm 2003, để lên tiếng bảo vệ những giá trị của gia đình truyền thống, và tố cáo dự thảo luật của chính phủ.

Ngày 18 tháng 7 năm 2003, Bộ Trưởng Tư Pháp của chính phủ Liên Bang Canada, đã công bố tại Ottawa tiền-dự-án đề nghị định nghĩa lại  quan niệm về hôn nhân, để nhắm hợp pháp hóa việc hôn nhân giữa hai người đồng tính. Tuy nhiên, Ông Bộ Trưởng cũng thêm rằng Các Giáo Hội và các tổ chức tôn giáo có thể tiếp tục cử hành việc hôn nhân theo niềm tin tôn giáo của họ. Chính phủ Canada đã chuyển  Văn Bản của Dự Thảo Luật lên Tối Cao Pháp Viện để xin ý kiến về tính cách hợp pháp của những đề nghị trong dự thảo luật. Và mới đây, Tòa Án Tiểu Bang Ontario, đã cho biết ý kiến rằng định nghĩa truyền thống về hôn nhân, giữa một người nam và một người nữ, đi ngược lại Hiến Pháp Canada về các  quyền lợi và về các sự tự do của người dân. Theo ước lượng hiện nay, nếu chính phủ Canada đưa dự án ra Quốc Hội để bỏ phiếu, thì chính phủ có thể sẽ bị thất bại.

Dù chưa có Ðạo Luật nhất định cho toàn quốc, nhưng những người đồng tính tại hai tiểu bang Ontario và Colombia-Anh quốc, có thể  kết hôn với nhau, bởi vì các toà án tại hai Tiểu bang nầy đã tỏ ra đồng thuận với việc kết hôn của hai người đồng phái tính.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page