Những người Công giáo Hoa Kỳ

gốc Tây Ban Nha sẽ chiếm đa số

trong Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những người Công giáo Hoa Kỳ gốc Tây Ban Nha sẽ chiếm đa số trong Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ.

Tin Hoa Kỳ (Apic 17/08/2003) - Không bao lâu nữa, những người Công giáo Hoa Kỳ gốc Tây Ban Nha sẽ chiếm lấy đa số trong Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Chẳng hạn như trong Tổng Giáo Phận Chicago, số người đến từ "châu mỹ la-tinh" đã gia tăng gấp đôi, trong vòng 10 năm qua. Hiện tại, tổng số những anh chị em nầy là 1.5 triệu.

Theo Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, thì hiện tại 43% trong số 63 triệu người công giáo tại Hoa Kỳ là gốc "Tây Ban Nha". Xét vì tuổi bình quân của những người công giáo gốc Tây Ban Nha là 26 tuổi,  nên khuynh hướng tiến lên trở thành  lực lượng "đa số"  được thể hiện theo mức độ khá nhanh. Tuy nhiên, trên bình diện giáo sĩ, hàng giáo sĩ gốc Tây Ban Nha chỉ chiếm 6,3% mà thôi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page