ÐTC Gioan Phaolô II ước mong Âu Châu

gặp lại căn cước đích thực của mình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II ước mong Âu Châu gặp lại căn cước đích thực của mình.

Tin Vatican (Apic 17/08/2003) - Trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật  ngày 17 tháng 8 năm 2003, với khoảng  2 ngàn tín hữu tại Castel Gandolfo, ÐTC Gioan Phaolô II nhận định là Âu Châu đang trải qua cơn khủng hoảng về các giá trị; Ngài ước mong Âu Châu gặp lại được căn cước đích thật của mình. ÐTC cầu mong là sự nới rộng Liên Hiệp Âu Châu không phải chỉ là sự  "mở rộng  mặt bằng địa lý" và  "mở rộng kinh tế" không mà thôi, nhưng "cần phải được thể hiện trong một sự  đồng ý chung với nhau về những giá trị được thực hiện trong pháp quyền và trong  đời sống".

ÐTC nhắc lại rằng Ðại Lục Âu Châu đã lắng nghe Phúc Âm Chúa từ hai ngàn năm qua, và do đó không thể nào không "bị chất vấn" bởi sự mới mẻ của Tin Mừng Chúa. Ðức Tin Kitô đã mặc cho Âu Châu  một dung mạo cụ thể, và nhiều giá trị căn bản của  đức tin Kitô đã gợi hứng cho "lý tưởng dân chủ và cho những nhân quyền" của Âu Châu ngày nay. Theo ÐTC, Âu Châu có một cái gì khác hơn là "mặt bằng địa lý"; Âu Châu  còn là một "quan niệm về văn hóa và lịch sử". Nhờ sức mạnh thống nhất của Kitô giáo, Ðại Lục Âu Châu đã thành công hòa hợp những dân tộc và những nền văn hóa khác nhau.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page