Ðức tổng giám mục Anh giáo Canterbury

tiên đoán những ngày đầy khó khăn

cho Giáo hội Anh Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức tổng giám mục Anh giáo Canterbury tiên đoán những ngày đầy khó khăn cho Giáo hội Anh Giáo.

London [AFP 6/08/2003] - Ðức tổng giám mục Anh giáo Rowan Williams, Tổng giám mục Cantebury, lãnh tụ tinh thần của Giáo hội Anh Giáo, đã tiên đoán những ngày đầy khó khăn cho Giáo hội này.

Phát ngôn viên của vị Tổng giám mục Anh Giáo này đã cho biết như trên sau khi Giáo hội Anh giáo tại Hoa kỳ xác định việc bổ nhiệm một vị mục sư đồng tính luyến ái làm giám mục New Hampshire.

Trong một tuyên cáo được công bố liền sau đó, Ðức tổng giám mục Rowan Williams nhận định rằng cần phải quan tâm đến những quyết định có ảnh hưởng đến toàn thể Giáo hội Anh Giáo.

Nhiều giám mục và giáo dân trong Giáo hội Anh Giáo Hoa kỳ đã kịch liệt phản đối việc bổ nhiệm mục sư Gene Robinson làm giám mục New Hampshire, Ðông Bắc Hoa kỳ, vì vị mục sư này hiện đang công khai sống chung với một người đồng tính khác. Nhiều người khẳng định rằng việc bổ nhiệm này đi ngược lại với Kinh Thánh và có thể dẫn đến ly giáo.

Ðức tổng giám mục Rowan Williams tuyên bố rằng quyết định của Giáo hội Anh Giáo Trưởng lão Hoa kỳ "đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đến Cộng đồng Anh giáo trên khắp thế giới và hiện vẫn còn quá sớm đến tiên đoán những hậu quả của quyết định này".

Phát ngôn viên của Ðức tổng giám mục Rowan Williams nói thêm như sau: "Ðức tổng giám mục Canterbury nói rằng tiếp theo quyết định của Giáo hội Trưởng lão Hoa kỳ xác nhận việc bổ nhiệm mục sư Gene Robinson làm giám mục New Hampshire, Giáo hội Anh Giáo sẽ trải qua những ngày khó khăn".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page