Phần lớn người Mỹ ủng hộ

việc treo Thập Giới trong các công sở

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phần lớn người Mỹ ủng hộ việc treo Thập Giới trong các công sở.

 

Washington [Religion News Service 5/08/2003] - Phần lớn người Mỹ ủng hộ việc treo Thập Giới trong các công sở.

Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố hôm 1/08/2003, có khoảng hơn 60 phần trăm dân chúng Mỹ nghĩ rằng các viên chức chính phủ nên treo Bản Thập Giới trong các công sở. Họ cũng nghĩ rằng việc các giáo viên hướng dẫn học sinh tuyên thệ "một dân tộc dưới quyền Thiên Chúa" là điều hợp hiến. 68 phần trăm những người được hỏi đều nói rằng hành động này không hề vi phạm nguyên tắc tách biệt giữa Giáo hội và Nhà Nước.

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy 60 phần trăm đồng ý việc chính phủ tài trợ cho các Giáo hội hay các tổ chức tôn giáo khác để giúp thực hiện những chương trình nhằm đề phòng ma túy, ngay cả khi các chương trình này có chứa đựng một sứ điệp tôn giáo.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page