Một số linh mục công giáo lập gia đình

vẫn tiếp tục cử hành các bí tích

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một số linh mục công giáo lập gia đình vẫn tiếp tục cử hành các bí tích.

Washington [The Washington Post 4/08/2003] - Một số linh mục công giáo lập gia đình vẫn tiếp tục cử hành các bí tích.

Các linh mục này ghi tên vào một Tổ chức đại kết có tên là "Ðộc thân là vấn đề" do một nữ giáo dân Mỹ thành lập hồi năm 1992 với mục đích nâng đỡ các linh mục công giáo đã hồi tục và lập gia đình, đồng thời kêu gọi bãi bỏ luật độc thân.

Hiện nay các hôn phối do các linh mục có gia đình này cử hành được chính phủ tiểu bang nhìn nhận nhưng không được Giáo hội xem là hợp pháp. Linh mục John Strynkowsky, giám đốc điều hành của văn phòng đặc trách về giáo lý và mục vụ của Hội đồng giám mục Hoa kỳ khẳng định rằng theo luật Giáo hội, hôn phối là một "hành động pháp lý", do đó phải được cử hành bởi một linh mục được phép của một giám mục.

Hiện nay tại Hoa kỳ có khoảng 2,600 linh mục hồi tục, nhưng chỉ có khoảng từ 300 đến 500 người ghi danh vào tổ chức nói trên.

Một số người công giáo Mỹ xem các linh mục này như một thiểu số chịu ảnh hưởng của văn hóa thời đại. Ảnh hưởng của họ sớm muộn gì cũng chấm dứt. Ða số các linh mục công giáo Mỹ đã hồi tục trong khỏang giữa hai thập niên 70 và 80.

Một số người công giáo Mỹ khác thì lại cho rằng các linh mục hồi tục này là "tiền hô" của tương lai. Họ nghĩ rằng, vì thiếu linh mục, Giáo hội trước sau gì cũng phải hủy bỏ luật độc thân và chấp nhận cho linh mục có gia đình.

Từ năm 1965 đến năm 2002, con số linh mục triều tại Hoa kỳ giảm từ 35,925 xuống còn 30,009 vị, ngay cả khi dân số công giáo gia tăng và con số giáo xứ cũng nhiều hơn.

Luật độc thân linh mục trong Giáo hội Công giáo đã có từ năm 1139 và được duy trì cho đến ngày nay (2003). Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II vẫn cương quyết duy trì luật này. Ðể đối phó với tình trạng thiếu hụt linh mục, trong những năm vừa qua, Giáo hội đã phong chức phó tế vĩnh viễn cho trên 13,000 người. Và đầu thập niên 80, Giáo hội tại Hoa kỳ cũng đã phong chức linh mục cho 80 cựu mục sư của Giáo hội Trưởng lão xin trở lại với Công giáo. Sau khi thụ phong, các linh mục này vẫn tiếp tục sống bậc vợ chồng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page