Ði du lịch để sống tình liên đới và cầu nguyện

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ði du lịch để sống tình liên đới và cầu nguyện.

New York [La Croix 7/08/2003] - Từ 15 năm nay, các linh mục Dòng Ðức Mẹ Lên Trời đã đều đặn tổ chức những cuộc du lịch giúp cho các bạn trẻ Pháp sống ba tuần ngay giữa trung tâm khu Manhattan của thành phố New York, Hoa kỳ.

Linh mục Benoit Bigard, người hướng dẫn các bạn trẻ, đã cho biết rằng "đây là một công thức giúp tiếp xúc với các bạn trẻ xa Giáo hội và mở ra cuộc đối thoại với họ". Chìm ngập trong nhịp sống của trung tâm Manhattan, 10 tham dự viên đã sống và khám phá mọi khía cạnh của cuộc sống tại đây.

Vốn có trái tim quảng đại, các bạn trẻ Pháp đã ngạc nhiên khi khám phá ra hệ thống tổ chức công tác bác ái theo kiểu Mỹ. Họ đã đến một giáo xứ Anh giáo để giúp chuẩn bị hàng ngàn bữa ăn cho những người không nhà không cửa. Ðây là dịp để các bạn trẻ tiếp xúc với sự khốn khổ dưới mọi hình thức.

Nhưng quan trọng hơn cả, trong ba tuần lễ sống tại Manhattan, các bạn trẻ Pháp đã có dịp sống một kinh nghiệm mà họ chưa từng biết đến: đó là đọc kinh sáng tối, suy nghĩ và chia sẻ với nhau. Sống chung trong cộng đoàn là một kinh nghiệm phong phú đối với nhiều bạn trẻ.

Một số bạn trẻ phát biểu: không dễ gì sống trong những điều kiện như thế. Nhưng một số đã làm được một bước đến gần Chúa. Một số khác có dịp sống một cách cụ thể những xác tín kitô giáo của mình.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page