Giáo hội Anh giáo Ouganda

đoạn tuyệt với giáo phận

của vị giám mục đồng tính luyến ái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Anh giáo Ouganda đoạn tuyệt với giáo phận của vị giám mục đồng tính luyến ái Hoa kỳ.

Kampala, Ouganda [AFP 7/08/2003] - Giáo hội Anh giáo Ouganda đoạn giao với giáo phận của vị giám mục đồng tính luyến ái Hoa kỳ.

Hôm thứ Năm 7/08/2003, Giáo hội Anh giáo Ouganda đã loan báo sẽ chấm dứt mọi quan hệ với giáo phận Mỹ mà giám mục là một người đồng tính luyến ái.

Với đa số phiếu, Hội đồng các Giám mục của Giáo hội Trưởng lão Hoa kỳ, một chi nhánh của Giáo hội Anh Giáo, đã xác nhận việc bổ nhiệm mục sư Gene Robinson làm giám mục giáo phận New Hampshire, đông bắc Hoa kỳ. Việc bổ nhiệm này có nguy cơ dẫn đến một cuộc ly giáo trong nội bộ của Giáo hội Anh giáo tại Hoa kỳ.

Mục sư Jackson Turyagyenda, phát ngôn viên của Giáo hội Anh giáo Ouganda nói rằng các giám mục trong Hội đồng Giám mục Anh giáo Ouganda đã tỏ ra sững sốt trước sự bổ nhiệm này. Mục sư Turyagyenda cho biết: trước đó Giáo hội Anh giáo Ouganda cũng đã viết thư cho nhà lãnh đạo tinh thần của Khối Anh Giáo là Tổng giám mục Canterbury để loan báo rằng Giáo hội này sẽ đoạn tuyệt với bất cứ giáo phận nào phong chức giám mục cho những người đồng tính luyến ái và hợp thức hóa các cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page