Một vị giám mục tại Honduras

tạm ngưng công tác

của một số nhân viên xã hội của giáo phận

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vị giám mục tại Honduras tạm ngưng công tác của một số nhân viên xã hội của giáo phận.

Juticalpa, Honduras [CNS 7/08/2003] - Một vị giám mục tại Honduras ra lệnh cho khoảng 40 nhân viên xã hội của giáo phận phải ngưng công tác sau khi họ bị đe dọa giết chết vì những cuộc tranh cãi xung quanh kỹ nghệ khai thác gỗ.

Ðức Cha Tomas Mauro Muldoon, giám mục giáo phận Juticalpa đã đưa ra quyết định trên đây sau khi các nhân viên xã hội hoạt động trong các chương trình môi sinh, sức khỏe và canh tác bị đe dọa đến tính mạng. Hồi tháng 7 năm 2003, đã có một người bị sát hại. Nhiều linh mục tích cực hoạt động trong các chương trình bảo vệ môi sinh cũng có tên trong danh sách những người bị đe dọa.

Một tuyên ngôn mang chữ ký của đức cha Muldoon và các linh mục trong giáo phận được công bố hôm 5/08/2003 có đoạn viết như sau: "Chúng ta đang sống trong thời buổi khó khăn được đánh dấu bởi những vụ giết người, đe dọa đến tính mạng và xách nhiễu các linh mục cũng như những người làm việc cho Giáo hội, khiến đi đâu cũng phải có sự hộ tống của cảnh sát".

Bản tuyên ngôn cho biết các nhân viên xã hội của giáo phận sẽ ngưng công tác bao lâu tình trạng khủng hoảng, bách hại và hỗn loạn này còn tiếp tục. Tuy nhiên, các linh mục vẫn  làm việc và các sinh hoạt khác của Giáo hội vẫn tiếp tục.

Từ nhiều năm qua, chính sách cho  đốn gỗ đã trở thành vấn đề gây nhiều tranh cãi trong giáo phận. Những người bảo vệ môi sinh nói rằng nhiều công ty khai thác gỗ đang phá hại rừng trong vùng. Nhiều người đã phản đối, kể cả tổ chức tuần hành lên thủ đô Tegucigalpa để yêu cầu chính phủ ra lệnh ngưng việc khai thác gỗ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page