Một số tổ chức Công giáo tại Kenya

bị tố cáo đã nhận viện trợ từ một công ty

có liên hệ trong một vụ gian lận

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một số tổ chức Công giáo tại Kenya bị tố cáo đã nhận viện trợ từ một công ty có liên hệ trong một vụ gian lận.

Nairobi, Kenya [CNS 7/08/2003] - Nhiều Tổ chức Công giáo tại Kenya đã bị tố cáo đã  nhận sự giúp đỡ của một công ty có liên hệ đến một vụ gian lận lên đến 210 triệu mỹ kim.

Theo một cuộc kiểm tra của chính phủ, các nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời, Dòng thánh Patrick, Dòng Truyền Giáo Phi Châu, mỗi Dòng đều đã nhận một số tiền từ công ty Goldenberg. Ngoài ra, theo cuộc điều tra của chính phủ Kenya, Trung Tâm có tên là "Cơ quan Cứu trợ Con cái của Thiên Chúa" do Giáo hội Công giáo tại Kenya thành lập để săn sóc các trẻ em bị nhiễm HIV, cũng đã nhận một số tiền của công ty này.

Nhưng tất cả các Hội dòng trên đây đều nói rằng chưa hề nhận được bất cứ số tiền nào từ Công ty  này. Linh mục giám tỉnh dòng Ngôi Lời và sư huynh quản lý của Dòng Truyền Giáo Phi châu tại Kenya đều tỏ ra sững sốt trước những lời cáo buộc trên đây.

Ðược biết tổng thống Kibaki đã cho thành lập một Ủy ban điều tra về công ty Goldenberg, sau khi nghe biết Công ty này đã gian lận đến hằng trăm triệu mỹ kim từ việc xuất khẩu vàng và kim cương hồi đầu thập niên 90.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page