Giáo hội Anh Giáo tại Hoa Kỳ

đình chỉ việc bổ nhiệm

một mục sư đồng tính làm giám mục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Anh Giáo tại Hoa Kỳ đình chỉ việc bổ nhiệm một mục sư đồng tính làm giám mục.

Minneapolis [AFP 4/08/2003] - Giáo hội Trưởng lão tại Hoa kỳ đình chỉ việc bổ nhiệm một mục sư đồng tính làm giám mục.

Quyết định này được đưa ra sau khi có những lời cáo buộc về những hành vi mờ ám của vị mục sư này. Ðược biết mục sư Gene Robinson, 56 tuổi, một người đang có sinh hoạt đồng tính luyến ái công khai, đã được bầu làm Giám mục New Hampshire trong đại hội thường niên của Giáo hội Trưởng lão diễn ra tại Minneapolis. Hôm Chúa nhựt 4/08/2003, các vị giám mục và hội đồng giáo dân của Giáo hội này đã xác nhận việc bổ nhiệm. Ðây là một việc bổ nhiệm chưa từng xảy ra trong lịch sử của Gíao hội này.

Từ 12 năm nay, mục sư Robinson đã sống như vợ chồng với một người nam đồng tính luyến ái khác và đã công khai bộc lộ sinh hoạt đồng tính luyến ái của mình từ năm 1991.

Một trong những lời cáo buộc được gởi tới các vị Giám mục của Giáo hội này tố cáo mục sư Robinson đã có quan hệ tính dục với một người đàn ông khác từ năm 2001.

Với  2.1 triệu người rãi rác trên 38 bang tại Hoa kỳ, Giáo hội Trưởng lão là Giáo hội Tin lành đứng thứ 10 về dân số tại Hoa kỳ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page