Ðức hồng y Tổng giám mục Chicago Hoa kỳ

lên tiếng bênh vực Ðức Thánh Cha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Chicago, Hoa kỳ, lên tiếng bênh vực Ðức Thánh Cha.

Chicago [CNS 4/08/2003] - Ðức hồng y Tổng giám mục Chicago, Hoa kỳ, lên tiếng bênh vực Ðức Thánh Cha chống lại vu khống của một tờ báo.

Trong bài giảng thánh lễ hôm Chúa nhựt 4/08/2003, đức hồng y Francis George, tổng giám mục Chicago nói rằng việc báo "Chicago Thời Báo" tố cáo Ðức Thánh Cha mở chiến dịch toàn cầu chống lại những người đồng tính luyến ái là một vu khống.

Liền sau khi Bộ Giáo lý đức tin cho công bố văn kiện kêu gọi các chính trị gia công giáo hãy chống lại việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái, Báo "Chicago Thời Báo" đã chạy một tít lớn như sau: "Ðức giáo hoàng mở chiến dịch tòan cầu chống lại những người đồng tính".

Lên tiếng bênh vực Ðức Thánh Cha, đức hồng y tổng giám mục Chicago nói rằng Ðức Thánh Cha chỉ tái khẳng định bản chất của hôn nhân mà thôi. Ðức hồng y George nói như sau: "Tôi xấu hổ vì lời vu khống chống lại đức giáo hoàng này lại xảy ra trong thành phố của chúng ta". Theo ngài, những kẻ tấn công đức thánh cha là những người chống công giáo.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page