Ðức thượng phụ Công giáo tại Giêrusalem

đề cao lộ đồ Hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thượng phụ Công giáo tại Giêrusalem đề cao "lộ đồ Hòa bình"

New York [CNS 4/08/2003] - Ðức thượng phụ Michel Sabbah đề cao "lộ đồ Hòa bình".

Phát biểu hôm 1/08/2003, Ðức thượng phụ Công giáo tại Giêrusalem nói rằng lộ đồ hòa bình do Liên Hiệp Quốc, Liên hiệp Âu Châu, Nga và Hoa kỳ đồng bảo trợ là "con đường duy nhứt thực tế trước mắt cho nguời do thái và người Palestine".

Ðức thượng phụ Michel Sabbah là một người Palestine sinh năm 1933 tại Nazareth. Ngài là người Á rập đầu tiên đứng đầu Tòa thượng phụ Giêrusalem. Ðề cao lộ đồ Hòa bình, nhưng đức thượng phụ Sabbah nói rằng vấn đề còn tùy thuộc Hoa kỳ có quyết tâm và khả năng để thực thi không. Theo đức thượng phụ Giêrusalem, lộ đồ cần phải được thực thi "ngay từ bây giờ" chứ không phải trong một tương lai xa xôi nào đó sau khi người Palestine đã đáp ứng đòi hỏi của Hoa kỳ là phải chấm dứt mọi bạo động.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page