Hằng trăm ngàn bạn trẻ tham dự

cuộc họp mặt tại Bangalore Ấn Ðộ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hằng trăm ngàn bạn trẻ tham dự cuộc họp mặt tại Bangalore, Ấn độ.

Bangalore [Avvenire 9/08/2003] - Trên cả trăm ngàn bạn trẻ sẽ tập trung về Bangalore, Ấn độ để tham dự đại hội giới trẻ á châu lần thứ ba.

Cuộc gặp gỡ tầm cỡ lục địa và có tính cách đại kết này diễn ra với chủ đề "Hòa bình".

Nữ tu Nirmala, Bề trên tổng quyền của Dòng các nữ tu thừa sai bác ái do Mẹ Têrêxa Calcutta sáng lập, cũng sẽ có mặt trong Ðại hội giới trẻ này.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page