Các hướng đạo sinh Công giáo

viếng thăm hai trại Tập Trung

Auschwitz và Birkenau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các hướng đạo sinh Công giáo viếng thăm hai trại Tập Trung Auschwitz và Birkenau.

Auschwitz [Avvenire 9/08/2003] - Cũng liên quan đến cuộc hành hương của Hướng đạo sinh Công giáo tại Trung Tâm Thánh Mẫu Czestochowa. Ðể cảm nhận được nỗi thống khổ của người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến, các hướng đạo sinh công giáo âu châu đã được hướng dẫn đến thăm hai trại Tập Trung Ðức quốc xã là Auschwitz và Birkenau.

Vừa ra khỏi trại tập trung Auschwitz, một bạn trẻ đã phát biểu như sau: "Tưởng nhớ không ích gì, nếu điều đã xảy ra không giúp tôi thay đổi nếp sống mỗi ngày, nhứt là thái độ bất khoan nhượng trong tôi".

Trong những ngày cấm trại tại Balan, các hướng đạo sinh không chỉ tham gia các trò chơi trong rừng, mà còn dừng lại để suy tư và cầu nguyện. Họ nghĩ đến những điều ghê tởm của quá khứ để cương quyết sẽ không bao giờ để xảy ra trong tương lai.

Sau khi đã viếng thăm các trại tập trung đức quốc xã để tưởng nhớ đến 6 triệu người do thái  bị Ðức quốc xã sát hại, một bạn trẻ đã nói rằng lần cấm trại này không giống những lần khác. Ðây là cơ hội để thấy tận mắt những gì họ đã học trong sách vở. Sách vở chỉ kể lại, còn thực tế thì bắt buộc ta phải suy nghĩ và hành động.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page