Ðức Thánh Cha kết thúc cuộc hội thảo

về Khoa học, tôn giáo và lịch sử

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha kết thúc cuộc hội thảo về "Khoa học, tôn giáo và lịch sử".

Castelgandolfo [Avvenire 9/08/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công cuộc nghiên cứu khoa học.

Kết thúc cuộc hội thảo với chủ đề "khoa học, tôn giáo, lịch sử" do Hàn lâm viện Khoa học Tòa Thánh tổ chức tại Castelgandolfo từ ngày 5 đến 8/08/2003, Ðức Thánh Cha đã nói như sau: "Mối quan hệ giữa Giáo hội và Hàn Lâm Viện Khoa Học Tòa Thánh rất là quan trọng trong giai đoạn đầy những thay đổi văn hóa này. Ðể các chứng nhân chân lý của thời đại không cảm thấy cô độc, cần phải cổ võ  tình liên đới rộng rãi giữa tất cả những ai đang phục vụ công việc suy tư".

Trong bài diễn văn đọc trước các tham dự viên cuộc hội thảo, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Giáo hội không dững dưng trước những khám phá của khoa học vốn phát xuất và phát triển dưới ảnh hưởng của Kitô giáo.

Trích dẫn Tin mừng, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng chân lý và tự do liên kết bất khả phân ly trong công cuộc xây dựng văn hóa để phục vụ con người. Như Chúa Giêsu đã nói: "Sự thật giải phóng anh em", cần phải xây dựng một nền văn hóa được tự do khỏi những ảo ảnh và những chủ nghĩa không tưởng đã từng mang lại không biết bao nhiêu đau khổ cho nhân loại trong thế kỷ trước.

Trong thánh lễ được cử hành trong nhà nguyện riêng tại Dinh Thự Mùa Hè ở Castelgandolfo, Ðức Thánh Cha cũng đã tưởng  nhớ đến các nhà nghiên cứu đã từng tham dự vào các cuộc hội thảo trước.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page