Các vị lãnh đạo của

Giáo hội Anh Giáo Trưởng lão tại Hoa kỳ

đang thảo luận về việc nhìn nhận

các cuộc hôn phối

giữa những người đồng tính luyến ái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các vị lãnh đạo của Giáo hội Anh Giáo Trưởng lão tại Hoa kỳ đang thảo luận về việc nhìn nhận các cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Minneapolis [AP 8/08/2003] - Với đa số phiếu áp đảo, các vị giám mục của Giáo hội Anh Giáo Trưởng Lão tại Hoa kỳ chuẩn y một tuyên ngôn nhìn nhận các cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái được cử hành trong các giáo phận. Tuy nhiên, để có giá trị luật pháp, tuyên ngôn này cần được Hội đồng Ðại diện gồm giáo dân và giáo sĩ thông qua.

Với 2.3 triệu tín đồ, Giáo hội Trưởng lão Hoa kỳ là một nhánh trong Liên Hiệp Anh Giáo gồm tổng cộng 77 triệu tín đồ rãi rác trên khắp thế giới.

Những người tranh đấu cho quyền của những người đồng tính luyến ái xem đây là một chiến thắng quan trọng. Nhưng các vị giám mục tham gia vào cuộc bỏ phiếu lại giải thích rằng chủ ý của các giám mục không phải là "cho phép" mà chỉ là nhìn nhận những cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái đã được cử hành tại các địa phương mà thôi. Sở dĩ có biện pháp này là để thoa dịu tình hình căng thăng hiện nay trong nội bộ Giáo hội này, tiếp theo việc một mục sư đồng tính luyến ái được bổ nhiệm làm giám mục.

Các tín hữu Anh giáo tại nhiều nơi trên thế giới đã phản ứng dữ dội trước việc Giáo hội Trưởng lão xác nhận việc bổ nhiệm này. Một số giám mục tuyên bố đoạn tuyệt với giáo phận có giám mục đồng tính luyến ái coi sóc. Ý thức trước những hậu quả không lường trước được sau việc bổ nhiệm này, đức tổng giám mục Rowan Williams, tổng giám mục Canterbury, Anh quốc, kiêm lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo, đã tuyên bố triệu tập các vị lãnh đạo trong Liên Hiệp để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page