Ðức tổng giám mục Anh giáo Canterbury

tuyên bố triệu tập Hội nghị thượng đĩnh

các vị lãnh đạo trong Giáo hội Anh Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức tổng giám mục Anh giáo Canterbury tuyên bố triệu tập Hội nghị thượng đĩnh các vị lãnh đạo trong Giáo hội Anh Giáo.

London [AFP 8/08/2003] - Ðức tổng giám mục Rowan Williams, tổng giám mục Anh giáo Canterbury, kiêm lãnh đạo tinh thần của các Giáo hội Anh giáo trên thế giới, đã tuyên bố triệu tập hội nghị thượng đĩnh các vị lãnh đạo trong Giáo hội Anh giáo.

Mục đích của hội nghị này là để chấm dứt những chia rẽ trong Giáo hội tiếp theo việc Giáo hội Trưởng lão Hoa kỳ bổ nhiệm một mục sư đồng tính luyến ái làm giám mục.

Tại Anh quốc, một mục sư đồng tính luyến ái khác là Jeffrey John đã tuyên bố không chịu nhận tấn phong giám mục, sau khi việc bổ nhiệm ông đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trong Giáo hội Anh Giáo tại Anh.

Cuộc họp thượng đĩnh của hàng lãnh đạo Giáo hội Anh Giáo sẽ diễn ra tại London vào giữa tháng 10 năm 2003.

Các vị lãnh đạo trong Liên Hiệp Anh Giáo gồm các giám mục và tổng giám mục đứng đầu 38 giáo tĩnh tại 164 quốc gia. Hiện nay Liên Hiệp Anh Giáo có khoảng  70 triệu tín đồ.

Là người đứng đầu Giáo hội Anh Giáo tại Anh, kiêm lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo, tổng giám mục Canterbury nổi tiếng là người cấp tiến, ủng hộ việc phong chức linh mục và giám mục cho những người đồng tính luyến ái. Dù vậy, vị giám mục này vẫn luôn đặt nặng sự thống nhứt trong Liên Hiệp Anh Giáo.

Gần đây nhiều vị giám mục Anh giáo tuyên bố sẽ ly khai với Liên hiệp Anh Giáo nếu một người đồng tính luyến ái được phong chức giám mục.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page