Ðức tổng giám mục giáo phận Boston

chấp nhận bồi thường 55 triệu mỹ kim

cho các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức tổng giám mục giáo phận Boston chấp nhận bồi thường 55 triệu mỹ kim cho các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục.

Boston [AFP 8/08/2003] - Ðức cha Sean O'Mahey, tân tổng gíam mục Boston, Hoa kỳ, đã chấp nhận bồi thường 55 triệu mỹ kim cho các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục.

Ông Mitchell Garabedian, một trong những luật sư chính của các nạn nhân đã cho biết như trên hôm thứ sáu 8/08/2003. Luật sư Garabedian cũng cho biết tòa tổng giám mục cũng sẵn sàng chịu tất cả mọi phí tổn của việc chữa trị tâm lý dành cho các nạn nhân.

Các luật sư đại diện cho các nạn nhân đánh giá cao thái độ tích cực của đức cha Sean O'Mahey kể từ khi về nhậm chức tổng giám mục Boston.

Ðức cha O'Mahey năm nay 59 tuổi, đã thay thế đức hồng y Bernard Law, người đã từ chức vì những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục do hàng giáo sĩ trong giáo phận gây ra.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page