Trung Quốc không chấp thuận

cho một Ủy ban theo dõi tự do tôn giáo

của chính phủ Hoa kỳ viếng thăm HongKong

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung Quốc không chấp thuận cho một Ủy ban theo dõi tự do tôn giáo của chính phủ Hoa kỳ viếng thăm HongKong.

Washington [CNS 8/08/2003] - Trung Quốc không chấp thuận cho một Ủy ban theo dõi tự do tôn giáo của chính phủ Hoa kỳ được viếng thăm Hongkong.

Ông Michael Young, chủ tịch Ủy Ban về tự do tôn giáo trên thế giới của chính phủ Hoa kỳ, bình luận về thái độ của chính quyền Trung quốc như sau: "Hành động  này cho thấy chính quyền Trung quốc muốn kiểm soát mọi cuộc ra vào HongKong và như vậy mâu thuẫn với chính sách một quốc gia hai hệ thống".

Dạo tháng 12 năm 2002, chính phủ Trung Quốc mời Ủy ban Tự do tôn giáo trên thế giới của chính phủ Hoa kỳ đến viếng thăm Hongkong. Những cuộc thương lượng giữa Ủy ban và chính quyền Trung quốc đã khởi sự hồi tháng 2 năm 2003 và các thành viên của Ủy ban nghĩ rằng Hongkong sẽ là chặng dừng chân chính thức trong lộ trình. Thế nhưng cuối tháng 7 năm 2003, chính quyền Trung Quốc lại mạnh mẽ khuyến cáo Ủy ban đừng viếng thăm Hongkong. Không bao lâu sau đó, chính phủ Trung quốc lại nhấn mạnh rằng Hongkong cần phải được xóa tên khỏi lộ trình.

Ông Michael Young phản ứng như sau: "Ðây là một ủy ban đặc trách về vấn đề tôn giáo và các quyền liên hệ. Chúng tôi không thể chấp nhận một điều kiện như thế".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page