Một liên hoan điện ảnh

đã rút một cuốn phim về Mẹ Têrêxa

ra khỏi danh sách

những cuốn phim được trình chiếu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một liên hoan điện ảnh đã rút một cuốn phim về Mẹ Têrêxa ra khỏi danh sách những cuốn phim được trình chiếu.

Calcutta [CNS 8/08/2003] - Những người tổ chức một liên hoan điện ảnh đã rút một cuốn phim về Mẹ Têrêxa Calcutta ra khỏi danh sách những cuốn phim được trình chiếu.

Cuốn phim có tựa đề "Thiên thần của hỏa ngục: Mẹ Têrêxa Calcutta". Cuốn phim này được Kênh truyền hình số 4 của Ðài Truyền Hình Anh Quốc thực hiện dưới sự đạo diễn của ông Christopher Hitchens. Các tác giả của cuốn phim chỉ trích Mẹ Têrêxa vì đã nhận sự dâng cúng của những người làm tiền một cách bất công hay thiếu đạo đức.

Liên hoan phim là một trong nhiều sinh hoạt do Tổng giáo phận  Calcutta tổ chức để chuẩn bị mừng biến cố tôn phong chân phước cho Mẹ Têrêxa vào ngày 19/10/2003.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page