Các tín hữu công giáo

thuộc nghi lễ Syro-Malankara

tại Hoa kỳ, Canada và Ấn độ

gặp nhau tại New York

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Syro-Malankara tại Hoa kỳ, Canada và Ấn độ gặp nhau tại New York.

Melville, Hoa kỳ [CNS 8/08/2003] - Các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Syro -Malankara tại Hoa kỳ, Canada và Ấn Ðộ tham dự Ðại Hội lần thứ 5, được tổ chức tại thành phố Melville, bang New York Hoa kỳ.

Ngoài một số giám mục đến từ Ấn độ, người ta còn thấy có sự hiện diện của ông đại sứ Ấn độ tại Liên Hiệp Quốc trong đại hội diễn ra từ ngày 25 đến 27/07/2003 để cử hành đức tin theo nghi lễ và truyền thống văn hóa riêng của mình.

Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Ấn độ thuộc ba nghi lễ khác nhau là: Syro Malabar, Syro Malankara và Công giáo La tinh. Các tín hữu Công giáo thuộc hai nghi lễ Syro Malabar và Syro Malankara đều tập trung tại bang Kerala, Ấn độ. Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syro Malankara có khoảng 300,000. Giáo hội này được thành lập vào năm 1930 khi nhiều giám mục thuộc Giáo hội Chính thống Syro Malankara trở về hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo hoàn vũ và chấp nhận quyền bính của đức giáo hoàng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page