Nhiều bệnh nhân hấp hối

thà khước từ thức ăn nước uống

hơn là xử dụng luật trợ tử

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhiều bệnh nhân hấp hối thà khước từ thức ăn nước uống hơn là xử dụng luật trợ tử.

Portland [CNS 6/08/2003] - Một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng ngày càng có nhiều bệnh nhân ở vào giai đoạn cuối cùng tại bang Oregon, Hoa kỳ, thà khước từ thức ăn và nước uống để chết hơn là xử dụng luật trợ tử.

Cuộc nghiên cứu cũng xác nhận rằng đây không phải là những bệnh nhân bị trầm uất nặng. Trái lại họ đã từ từ đi vào cái chết một cách thanh thản trong vòng hai tuần lễ.

Kết quả cuộc nghiên cứu do Ðại học Oregon thực hiện và được công bố trên Tạp Chí Y Khoa New England trong số ra hồi cuối tháng 7 năm 2003. Những người ủng hộ việc trợ tử đã xem cuộc thăm dò như một dấu hiệu cho thấy các bệnh nhân muốn được độc lập trong những ngày cuối đời. Nhưng các nhân viên y tế và săn sóc mục vụ thì lại bác bỏ ý tưởng cho rằng khước từ thức ăn nước uống là một chọn lựa để chết sớm.

Ông George Eighmey, giám đốc tổ chức có tên là "Cảm thông với người hấp hối" tại bang Oregon phát biểu như sau: "Cuộc nghiên cứu chứng tỏ rằng có những người muốn được làm những chọn lựa vào lúc cuối đời. Họ là những người không chấp nhận luật trợ tử của Bang Oregon và họ làm một quyết định có suy tính để chấm dứt cuộc sống của mình một cách xứng đáng".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page