Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

dâng lễ tưởng niệm 25 năm

ngày qua đời của đức giáo hoàng Phaolô VI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II dâng lễ tưởng niệm 25 năm ngày qua đời của đức giáo hoàng Phaolô VI.

Castel Gandolfo [CNS 6/08/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II dâng lễ tưởng niệm 25 năm ngày qua đời của đức cố giáo hoàng Phaolô VI.

Ðức Phaolô VI tạ thế ngày 6/08/1978 tại Castel Gandolfo, sau 15 năm làm Chủ Chăn Giáo hội hoàn vũ.

Ðể đánh dấu ngày qua đời của vị tiền nhiệm của ngài, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dâng thánh lễ cầu nguyện vào lúc sáng sớm ngày 6/08/2003 và nhắc đến gương của vị giáo hoàng này trong buổi tiếp kiến dành cho 3,500 khách hàng hương. Mở đầu thánh lễ kỷ niệm biến cố Hiển Dung của Chúa Giêsu, Ðức Gioan Phaolô II nói rằng nhờ tham dự Thánh Thể, "chúng ta sẽ được biến đổi thành hình ảnh của Chúa Kitô".

Theo Ðức Thánh Cha, đây cũng chính là lời cầu nguyện của Ðức Phaolô VI. Trong buổi tiếp kiến dành cho khách hành hương tại Castel Gandolfo, Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại bài nói chuyện trước khi đọc Kinh Truyền Tin mà  Ðức Phaolô VI đã chuẩn bị trong chính ngày ngài qua đời. Ngài đã không kịp đọc bài nói chuyện đó.

Suy niệm về việc Chúa Giêsu hiển dung, Ðức Phaolô VI viết như sau: "Ánh sáng bao bọc xung quanh  Chúa Giêsu là và sẽ là phần sản nghiệp và ánh rạng ngời của chúng ta.Chúng ta được mời gọi chia sẻ cùng một vinh quang như thế bởi vì chúng ta được tham dự vào thiên tính của Chúa".

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: người tiền nhiệm của ngài biết rằng mỗi cử chỉ và chọn lựa ngài làm mỗi ngày đều phải là thành phần "của cuộc vượt qua vĩ đại mà ngài chuẩn bị từng bước một". Với các tín hữu kitô cũng thế, cái chết là tiếng thưa "amen" cuối cùng trong cuộc sống dương thế.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page