Dư luận Mỹ chia rẽ về vấn đề hôn phối

giữa những người đồng tính luyến ái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dư luận Mỹ chia rẽ về vấn đề hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Washington [AP 6/08/2003] - Dư luận Mỹ chia rẽ về vấn đề hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Trước đây phần đông dân chúng Mỹ chấp nhận quyền của những người đồng tính, nhưng những cuộc thăm dò mới đây cho thấy dư luận ngày càng tỏ ra do dự hơn đối với việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Một cuộc thăm dò do Ðài Truyền Hình CNN, báo USA Today và viện Gallup đồng thực hiện cách gần đây cho thấy dư luận Mỹ hiện đang chia rẽ về việc hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính luyến ái. Qua cuộc thăm dò, 48 phần trăm nói rằng một cuộc hôn phối như thế là hợp pháp và 46 phần trăm nói rằng không nên hợp thức hóa những cuộc hôn phối đó.

Kết quả trên đây cho thấy có sự thay đổi đáng kể trong dư luận Mỹ đối với việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái. Chỉ cách đây vài tháng, có đến 60 phần trăm dân chúng Mỹ ủng hộ hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Cuộc thăm dò do viện Gallup thực hiện cho thấy những người chống lại việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái là những người bảo thủ, dung hòa và là những người thực hành đạo.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page