ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích

các tín hữu hãy giữ vững Ðức Tin và Bình An

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích các tín hữu hãy giữ vững Ðức Tin và Bình An.

Tin Castel Gandolfo (Apic 15/08/2003) - Lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, 15 tháng 8 năm 2003, lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, ÐTC Gioan Phaolô II đã đọc kinh truyền tin  với khoảng 2,000 tín hữu tựu họp nơi sân trong của Nhà Nghỉ Mát ở Castel Ganbdolfo. Trong bài huấn đức trước khi  xướng kinh Truyền Tin, ÐTC Gioan Phaolô II đã khuyến khích các tín hữu hãy giữ vững tinh thần lạc quan và sự  bình an, cả khi có những mây đen xuất hiện ở chân trời.

ÐTC nói ngày lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời là ngày của Hy Vọng và Ánh Sáng, bởi vì tất cả mọi người trên trần gian nầy, đều có thể nhìn thấy nơi Mẹ Maria ánh vinh quang được dành để cho họ. Vì thế, ÐTC khuyên, "chúng ta đừng bao giờ đánh mất Ðức Tin và Sự Bình An, cả khi  những mây đen  che mờ chân trời chúng ta và những biến cố của lịch sử con người xem ra như không thể nào hiểu được."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page