Ðức cha Sean O'Mahey

tân tổng giám mục Boston

sống trong nhà xứ của nhà thờ chính tòa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức cha Sean O'Mahey, tân tổng giám mục Boston sống trong nhà xứ của nhà thờ chính tòa.

Boston [CNS 11/08/2003] - Ðức cha Sean O'Mahey, tân tổng giám mục giáo phận Boston, cho biết ngài sẽ về sống trong nhà xứ tại Nhà thờ chính tòa. Từ truớc tới nay, 4 vị tiền nhiệm của ngài đều sống trong một ngôi biệt thự sang trọng.

Trong một bài viết đăng trên tờ báo của Tổng giáo phận số ra ngày 8/08/2003, đức cha O'Mahey tuyên bố rằng ngài rất lấy làm tiếc vì sự chọn lựa của ngài đã được báo chí chiếu cố tới. Nhưng theo vị tân tổng giám mục của giáo phận Boston, có nhiều lý do khiến ngài chọn về sống trong nhà xứ của nhà thờ chính tòa. Trước kia, dưới con mắt của những người công giáo di dân, nơi cư ngụ của vị giám mục cũng là một dấu hiệu cho thấy Giáo hội là một tổ chức quan trọng và họ cũng có chỗ đứng quan trọng của họ trong xã hội. Nay thì tình thế đã thay đổi. Những người công giáo di dân đã có chỗ đứng trong xã hội và như vậy Giáo hội không cần đến những biểu tượng của quá khứ ấy nữa, nhứt là khi những biểu tượng ấy mang tính cách hàm hồ và nghịch lại với một số những giá trị của Tin mừng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page