Sản sinh con người theo phương pháp vô tính

là một tội ác chống lại con người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sản sinh con người theo phương pháp vô tính là một tội ác chống lại con người.

Vatican [CNS 11/08/2003] - Ðức hồng y chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia đình nói rằng sản sinh con người theo phương pháp vô tính là một tội ác chống lại con người, chống lại quyền sống và tính cá biệt của mỗi một con người.

Trong một bài viết được đăng trên Báo "Quan sát viên Roma", cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đức hồng y Alfonso Trujillo viết rằng Tòa Thánh chống lại việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính không phải vì sợ kỹ thuật, mà vì cam kết bảo vệ con người, tính dục con người và gia đình. Bài viết của đức hồng y chủ tịch Hội đồng tòa thánh về Gia đình là bài thứ hai trong loạt bài của Tòa Thánh nhằm chuẩn bị cho cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2003 để ủng hộ cho việc toàn cầu chống lại việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page