Cha Constantin Galeriu

vị linh mục chính thống

nổi tiếng tại Bulgari qua đời

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cha Constantin Galeriu, vị linh mục chính thống nổi tiếng tại Bulgari qua đời.

Bucarest, Bulgari [ afp 11/8/03] - Cha Constantin Galeriu, vị linh mục chính thống, nạn nhân của chế độ cọng sản Bulgari vừa qua đời hưởng thọ 84 tuổi.

Linh mục Constantin Galeriu nổi tiếng vì cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Bulgari dưới thời cọng sản. Cha đã bị chế độ cọng sản giam tù hồi thập niên 50. Nhờ đó cha trở thành biểu tượng của cuộc phản kháng chống lại chế độ độc tài.

Sau khi chế độ cọng sản Bulgari sụp đổ hồi năm 1898, linh mục Galeriu đã chú tâm vào việc đào tạo linh mục. Theo các vị hữu trách trong Giáo hội chính thống tại Bulgari, cha đã được nhiều thế hệ linh mục xem như quan thày thiêng liêng của họ.

Trong những năm cuối đời, cha Galeriu dấn thân hoạt động trong công tác bác ái chuyên săn sóc các trẻ em đường phố.

Sinh năm 1918 trong một gia đình nông dân nghèo, cha Galeriu rất được các tín hữu chính thống Bulgari thương mến. Cha cũng đã có công rất nhiều trong việc làm cho Giáo hội chính thống Bulgari xích lại gần hơn với các tôn giáo khác.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page