Ðức Thánh Cha nói rằng

suy niệm về cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu

sẽ giúp con người biết quan tâm

đến những người đau khổ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha nói rằng suy niệm về cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu sẽ giúp con người biết quan tâm đến những người đau khổ.

Vatican [CNS 11/08/2003] - Ðức thánh cha nói rằng suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu sẽ giúp cho con người biết quan tâm đến những nguời đau khổ.

Hôm  9/08/2003, trong cuộc gặp gỡ với khoảng 700 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương tại Assisi và nhiều nơi khác có liên hệ đến cuộc đời của thánh Phanxicô, đức thánh cha cầu nguyện cho giới trẻ biết chia sẻ tình yêu với những người khác như thánh Phanxicô đã nêu gương.

Ðức Thánh Cha nói rằng nhờ suy niệm về gương mặt đau khổ của Chúa Kitô cho nên thánh nhân đã được kết hợp thâm sâu với Ngài. Thánh nhân kết hợp thâm sâu với Chúa Kitô đến nỗi vào cuối đời Chúa đã cho in năm dấu thánh lên thân xác ngài.

Ðức thánh Cha nhắn nhũ các bạn trẻ rằng sự đau khổ của Chúa Kitô không phải là nỗi đau buồn của một con người thất vọng, mà là một hành động dâng hiến cả cuộc sống vì yêu thương và vì phần rỗi của mọi người.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page