Ðức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện

xin Chúa đổ mưa xuống

để chấm dứt nạn cháy rừng tại Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện xin Chúa đổ mưa xuống để chấm dứt nạn cháy rừng tại Âu Châu.

Castel Gandolfo [CNS 11/08/2003] - Ðức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện để xin Chúa đổ mưa xuống hầu  chấm dứt nạn cháy rừng tại Âu Châu.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa nhựt 10/08/2003, Ðức Thánh Cha đã mời khách hành hương hiệp ý với ngài để cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn cháy rừng tại Âu Châu. Ngài kêu gọi họ hãy cầu xin Chúa cho trời đổ mưa xuống hầu chấm dứt nạn cháy rừng hiện nay.

Trong những ngày vừa qua, nạn cháy rừng, nhứt là tại Bồ Ðào Nha, đã khiến cho một số  người thiệt mạng, nhiều người phải rời bỏ nhà cửa của họ, và gây thiệt hại nặng nề cho môi sinh. Có khoảng 500,000 mẫu rừng tại Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Croatia và Ý bị  thiêu rụi từ cuối tháng 7 năm 2003. Riêng tại Bồ Ðào Nha, đã có 15 người thiệt mạng và 25 người khác chết trên khắp âu châu vì trời nóng một cách khác thường.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page