Giáo hội Ý đóng góp cho trên 200 dự án

phát triển tại Châu Mỹ Latinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Ý đóng góp cho trên 200 dự án phát triển tại Châu Mỹ Latinh.

Thành phố Mêhicô [Avvenire 10/08/2003] - Quĩ "Phát Triển các dân tộc" vừa thông qua 221 dự án phát triển dành cho Châu Mỹ Latinh và tháo khoán khoảng 1 triệu 900 ngàn mỹ kim. Tất cả những dự án này đều tập trung vào những cộng đồng nghèo khổ nhứt tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, nhứt là nơi có nhiều nguời thổ dân, những người lai và người gốc phi châu.

36 phần trăm số tiền tài trợ sẽ được dành cho các dự án sản xuất trong nông nghiệp và chăn nuôi. 23 phần trăm dành cho những dự án thiết kế hạ tầng cơ sở và các dịch vụ vệ sinh. 18 phần trăm dành cho việc xây cất cơ sở như nhà ở, trường học và trung tâm y tế. 16 phần trăm tiền tài trợ được dành cho công tác giáo dục. Phần còn lại được dành cho công tác đào tạo và cung cấp y cụ cho các dịch vụ sức khỏe công cộng.

Phần lớn số ngân khoản này đến từ sự đóng góp quảng đại của các tín hữu công giáo Ý. Chính vì thế mà trong phiên họp vừa qua diễn ra tại thành phố Guadalajara, Mêhicô, do Hội đồng Quản trị của Quĩ "Phát triển các dân tộc" đứng ra triệu tập, người ta thấy sự có mặt của đức cha Piergiuseppe Vacchelli, chủ tịch Ủy ban  của Hội đồng giám mục Ý về hoạt động bác ái tại đệ tam thế giới. Ngoài ra, hiện diện trong cuộc gặp gỡ còn có đức tổng giám mục Paul Cordes, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Ðồng Tâm và nhiều đại diện của các hội đồng giám mục châu mỹ Latinh.

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page