Những tín hữu Công giáo tại Pháp

ít quan tâm đến các Lễ tôn giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những tín hữu Công giáo tại Pháp ít quan tâm đến các Lễ tôn giáo.

Tin Paris, Pháp (Apic 14/08/2003) - So với tình trạng cách đây hai năm, thì  hiện nay xem ra như các tín hữu Công giáo tại Pháp không còn quan tâm đến các ngày lễ tôn giáo như Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh và lễ Các Thánh Nam Nữ, như trước đây nữa.

Theo cuộc thăm dò  của hãng CSA với 1,001 người Pháp  từ 18 tuổi trở lên, và kết quả được đăng  trong tờ báo La Croix, thì chỉ còn 7% người Pháp quan tâm đến lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong khi đó, thì tháng Chay Tịnh Ramadan của anh chị em Hồi giáo có được 6% người Pháp quan tâm.

 Dựa theo những trả  lời cho câu hỏi: "Trong số những ngày lễ sau đây, thì chính cá nhân bạn cho lễ nào có tầm quan trọng về phương diện tôn giáo",  bản thăm dò cho chúng ta kết quả như sau:

75% cho là lễ Giáng Sinh, bằng mức độ 75% của thời cách đây hai năm.

37% cho là lễ Phục sinh, thấp hơn mức độ 40% của cách đây hai năm.

9% cho là lễ các Thánh Nam Nữ, thấp hơn mức độ 14% của thời cách đây hai năm.

7% cho là lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, thấp hơn mức độ 8% của thời cách đây hai năm.

6% cho là  tháng Ramadan của người Hồi giáo.

4% cho là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

2% cho là lễ Chúa Lên Trời.

Và 2% cho là lễ Yom Kippour của người Do Thái.

Ðược biết, cuộc thăm dò đã được thực hiện bằng điện thoại, trong hai ngày 8 va 9 tháng 8 năm 2003, với 1,001 người Pháp. 12% những người được phỏng vấn đã từ chối trả lời. Và 80% những người Pháp cho rằng những Ngày lễ Tôn Giáo, là dịp để được gặp nhau trong gia đình.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page