Ủy Ban Tự  Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ

hy vọng sẽ được viếng thăm Trung Quốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ủy Ban Tự  Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ hy vọng sẽ được viếng thăm Trung Quốc.

Tin Hồng Kông (Ucan 13/08/2003) - Hôm mùng 8 tháng 8 năm 2003, Ủy Ban Tự  Do Tôn Giáo, một cơ quan độc lập với chính quyền liên bang Hoa Kỳ, nhắm theo dõi tình trạng tự do tôn giáo nơi những quốc gia khác, đã phổ biến thông cáo cho biết rằng  chuyến viếng thăm Trung Quốc, được dự trù trước đây vào đầu tháng 8 năm 2003, nay bị hủy bỏ, vì những điều kiện mà chính quyền Trung  Quốc áp đặt vào phút chót cho Ủy Ban.

Ðược biết, hai tuần trước khi chuyến viếng thăm được khởi sự, thì chính quyền Trung Quốc có lời yêu cầu mạnh mẽ, xin Ủy Ban đừng để Hồng Kong vào chương trình viếng thăm. Nhưng trước đó, vào khoảng tháng 2 năm 2003, trong những thảo luận chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, thì chính quyền Trung Quốc vẫn xác nhận rằng Hồng Kông là thành  phố mở rộng, không đòi hỏi điều kiện nào để được đến thăm.

Trong thông cáo về chuyến viếng thăm bị hủy bỏ, ông Michael K. Young, chủ tịch Ủy ban, nhận định rằng việc Chính Quyền Trung Quốc kiểm soát Hồng Kông như thế là nghịch lại với quan niệm một đất nước, hai hệ thống. Hơn nữa, chỉ mới 6 năm sau khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc, mà sự  độc lập của Hồng Kông xem ra như bị giãm bớt xuống.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page