Cẩm nang về các Trung tâm Văn hóa Công giáo

tại Ý Ðại Lợi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cẩm nang về các Trung tâm Văn hóa Công giáo tại Ý Ðại Lợi.

Roma [Avvenire 12/08/2003] - Một quyển cẩm nang về khoảng 300 Trung tâm Văn hóa Công giáo rãi rác trong 227 giáo phận tại Ý vừa được phát hành.

Ðược nhà xuất bản Phaolô thiện bản phát hành và bày bán trong tất cả mọi nhà sách công giáo, cuốn cẩm nang này được Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa và Trung Tâm Văn Hóa của Hội đồng giám mục Ý hổ trợ.

Trong phần tựa đề, đức hồng y Paul Poupard, chủ tịch hội đồng tòa thánh về  văn hóa viết rằng không thể tiến hành một cuộc truyền giáo mới mà không quan tâm đến việc hội nhập Tin mừng của Chúa Kitô vào các nền văn hóa của thời đại. Do đó cần phải thực hiện những dự án văn hóa rõ ràng và có tầm cỡ, biết quan tâm đến những đòi hỏi khác nhau của các lãnh vực văn hóa và địa lý khác nhau.

Tất cả các trung tâm văn hóa hiện diện trong các giáo phận Ý hiện nay đều là những nơi mở ra cho đối thoại và hy vọng.

Trong phần nhập đề, đức hồng y Camillo Ruini, chủ tịch hội đồng giám mục Ý viết rằng trong một thời đại mà ảo tưởng của cá nhân chủ nghĩa muốn giam hãm các cá nhân trong cô đơn và những thụ hưởng nhứt thời, các tín hữu kitô không thể rút lui vào võ ốc của tự mãn trong những nơi tập trung của mình, mà phải thiết lập mạng lưới những quan hệ với các cá nhân và những tổ chức hiện hữu trong xã hội.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page