Các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Liberia

hoan hỉ trước tin tổng thống Charles Taylor

lên đường lưu vong

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Liberia hoan hỉ trước tin tổng thống Charles Taylor lên đường lưu vong.

Roma [CNS 12/08/2003] - Các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Liberia hoan hỉ trước tin tổng thống Charles Taylor chấp nhận lên đường lưu vong.

Tổng thống Taylor đã rời bỏ xứ sở ngày 11/08/2003 như ông đã hứa và tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ, gìn giữ hòa bình cũng như vãn hồi dân chủ.

Ðức Cha Michael Francis, tổng giám mục Monrovia, đã tuyên bố với hãng thông tấn truyền giáo Misna rằng cuộc chiến tại Liberia chưa chấm dứt, nhưng người ta có thể hy vọng rằng cuộc chiến này sẽ sớm chấm dứt. Những nỗ lực giản hòa đã mang lại nhiều hy vọng cho dân chúng Liberia.

Theo đức tổng giám mục Monrovia, dân chúng Liberia vẫn còn đang cần đến mọi sự giúp đỡ từ bên ngoài.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page