Caritas Quốc tế kêu gọi

gia tăng viện trợ cho Bắc Hàn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Caritas Quốc tế kêu gọi gia tăng viện trợ cho Bắc Hàn.

Hongkong [CNS 12/08/2003] - Tổ Chức Bác ái "Caritas Quốc Tế" kêu gọi gia tăng viện trợ cho Bắc Hàn.

Tổ Chức Bác Ái quốc tế này nói rằng số lượng viện trợ cho Bắc Hàn đã giảm nhiều vì  những căng thẳng chính trị do chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn tạo ra.

Theo hãng thông tấn Công giáo Á châu Ucan có trụ sở tại Thái Lan, Bà Kathi Zellweger, giám đốc của cơ quan điều hợp Bác ái tại Hongkong, nói rằng Tổ Chức Caritas Quốc tế đã họp phiên khoáng đại lần thứ 17 tại Roma hồi giữa tháng 7 năm 2003 và đã quyết định tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page