Các tu sĩ được mời gọi

để làm chứng cho sức mạnh của Thiên Chúa

trong thời kỳ đầy thử thách

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tu sĩ được mời gọi để làm chứng cho sức mạnh của Thiên Chúa trong thời kỳ đầy thử thách.

Louisville, Kentuckey [CNS 12/08/2003] - Cựu tổng quyền Dòng Ðaminh kêu gọi các tu sĩ hãy làm chứng cho sức mạnh của Thiên Chúa.

Trong cuộc gặp gỡ của khoảng 210 bề trên dòng tu nam diễn ra tại Louisville, bang Kentuckey, Hoa kỳ, từ ngày 6 đến 9 tháng 8 năm 2003, cha Timothy Radcliffe, cựu bề trên tổng quyền Dòng Ðaminh đã nói rằng trong thời đại của chiến tranh, khủng bố và lạm dụng tình dục, các tu sĩ cần phải là những chứng tá "có thể thấy được" về quyền năng biến đổi của Thiên Chúa.

Linh mục cựu bề trên tổng quyền Dòng Ðaminh nói như sau: "Cuộc khủng hoảng về căn tính của chúng ta cần phải được đặt vào trong bối cảnh của xã hội chúng ta, một xã hội trong đó mọi người ai cũng bị khủng hoảng về căn tính."

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page