Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

đề cao thánh nữ Clara

như mẫu gương cho thời đại

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cao thánh nữ Clara như mẫu gương cho thời đại.

Castelgandolfo [Avvenire 12/08/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cao thánh nữ Clara như mẫu gương cho thời đại.

 Trong sứ điệp gởi cho Dòng Thánh Nữ Clara khó nghèo nhân dịp kỷ niệm 750 năm ngày qua đời của thánh nữ, Ðức thánh cha Gioan Phaolô II đã viết cho các nữ tu của dòng này như sau: "Ngày 11/08/1253, thánh nữ Clara Assisi, người môn đệ của thánh Phanxicô và là đấng sáng lập Hội Dòng của chị em đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế của mình".

Hiện nay, Dòng Thánh Nữ Clara khó nghèo có khoảng 900 tu viện rãi rác trên khắp thế giới.

Trong sứ điệp gởi các nữ tu của Dòng thánh nữ Clara khó nghèo, Ðức thánh cha Gioan Phaolô II nói rằng hình ảnh của vị đại thánh này vẫn tiếp tục sống mãi trong tâm trí các tín hữu. Theo đức thánh cha, trong dịp kỷ niệm này, thánh nữ nhắn nhũ tất cả chúng ta đào sâu giá trị của ơn gọi, vốn là một ơn gọi của Chúa cần phải làm cho sinh lợi.

Thánh nữ Clara sinh vào khoảng giữa hai năm 1193 và 1194. Bị thu hút bởi lý tưởng nghèo khó của thánh Phanxicô, thánh nữ đã đến cư ngụ tại tu viện San Damiano. Không bao lâu sau, người em của thánh nữ tên là Agnese cũng đến ở với chị.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page