Giáo hội Trưởng lão Hoa kỳ

xác định việc bổ nhiệm

giám mục đồng tính luyến ái đầu tiên

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Trưởng lão Hoa kỳ xác định việc bổ nhiệm giám mục đồng tính luyến ái đầu tiên.

Minneapolis, Hoa kỳ [AFP, La Croix 3/08/2003] - Hôm Chúa nhựt 3/08/2003, các giám mục và hội đồng giáo dân của Giáo hội Trưởng lão Hoa kỳ đã xác nhận tin về việc bổ nhiệm một người đồng tính luyến ái làm giám mục.

Ðây là lần đầu tiên, một sự bổ nhiệm như thế diễn ra trong lịch sử của Giáo hội Anh giáo.

Mục sư Gene Robinson, một người đang công khai sống quan hệ đồng tính luyến ái với một người khác, đã được bầu làm giám mục giáo phận New Hampshire, Ðông Bắc Hoa kỳ. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong một phiên họp thường niên qui tụ hằng ngàn người, gồm giám mục và giáo dân đại diện cho toàn Giáo hội Trưởng lão hiện diện trong 38 tiểu bang tại Hoa kỳ.

Tân giám mục Gene Robinson năm nay 56 tuổi đã công khai bộc lộ hoạt động đồng tính luyến ái của mình hồi năm 1990.

Giáo hội Anh giáo Trưởng lão Hoa kỳ hiện nay có khoảng 2.1 triệu thành viên. Trong những năm gần đây, Giáo hội này đã tỏ ra rất khoan nhượng với cộng đồng những người đồng tính luyến ái.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm tân giám mục Gene Robinson đã gặp nhiều chống đối từ phía những thành phần bảo thủ trong Giáo hội này. Nhiều giám mục Anh giáo hiện diện trong phiên họp thường niên đã không tán thành việc bổ nhiệm cũng như lập trường của Giáo hội này đối với hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Cuộc tranh luận về việc bổ nhiệm một người đồng tính luyến ái làm giám mục và hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái đang tạo ra sự rạn nứt trầm trọng trong Giáo hội này. Một nhóm 24 Giám mục Anh giáo của Giáo hội này, được sự hậu thuẫn của các vị lãnh đạo của Giáo hội Anh Giáo tại Phi châu và nhiều nước đang phát triển khác, đã dọa sẽ ly khai khỏi Giáo hội này.

Anh Giáo là quốc giáo tại Anh. Ðược du nhập vào những nước khác như Hoa kỳ, Canada, Australia, Những Giáo hội Anh Giáo ngoài Anh Quốc được gọi là Giáo hội Trưởng lão.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page