Giới trẻ với nhiều niềm tin khác nhau

làm nên Âu châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới trẻ với nhiều niềm tin khác nhau làm nên Âu châu.

Chianciano, Ý [Avvenire 2/08/2003] - Một Phong Trào Ðại Kết tại Ý đã tổ chức cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ 46 tại thành phố Chianciano với chủ đề "những lý do để hy vọng".

Phong Trào có tên là "Văn Phòng hoạt động đại kết" đã được một nữ sinh viên công giáo tên là Maria Vingiani thành lập hồi năm 1957, vào giữa lúc đang chuẩn bị khai mạc công đồng chung Vatican II.

Mỗi năm Phong trào tổ chức một cuộc gặp gỡ qui tụ các bạn trẻ đến từ nhiều tôn giáo và nhiều nơi khác nhau. Cuộc gặp gỡ lần thứ 46 này qui tụ khoảng 400 bạn trẻ. Trong suốt một tuần lễ vừa qua, các bạn trẻ thuộc nhiều tôn giáo và quốc tịch khác nhau tại Âu Châu đã chia sẻ kinh nghiệm và nói lên niềm hy vọng của mình.

Một thanh niên công giáo đã khẳng định: "Giới trẻ ngày nay rất phong phú về mặt văn hóa, khác với những gì người ta thấy trên quảng cáo".

Một thiếu nữ hồi giáo phát biểu: "Giới trẻ chúng tôi không thích nghe nói rằng chúng tôi là tương lai, bởi vì chúng tôi muốn được đánh giá ngay trong hiện tại, với sự dấn thân của chúng tôi trong thế giới người lớn".

Một thanh niên tin lành nói rằng cần phải tiếp tục cuộc đối đầu giữa các thế hệ để mỗi người tín hữu đón nhận niềm hy vọng như một ân huệ cao cả của Chúa.

Một người trẻ chính thống giáo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn để tìm kiếm một cái nhìn mới về con người, được đánh dấu bằng sự lắng nghe tiếng nói của Chúa trong tâm hồn con người.

Lắng nghe và đối thoại từ nhiều niềm tin khác nhau: đó là tinh thần mà Văn Phòng hoạt động đại kết này xem như nền tảng để xây dựng tương lai của âu châu.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page