Toát yếu của Quyển Giáo lý

của Giáo hội Công giáo

đang được quảng bá rộng rãi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toát yếu của Quyển Giáo lý của Giáo hội Công giáo đang được quảng bá rộng rãi.

Vatican [CNS 1/08/2003] - Toát yếu của Quyển Giáo lý của Giáo hội Công giáo hiện đang được phổ biến rộng rãi khắp nơi.

Hồi tháng 2 năm 2003, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã xin các viên chức làm việc tại Tòa Thánh hãy soạn thảo một quyển tổng hợp của Sách Giáo Lý của Giáo hội Công giáo. Ngài nhắc đến những quyển giáo lý nhỏ vốn được các tín hữu công giáo ưa thích.

Phải mất nhiều năm mới có thể hoàn thành được một quyển tổng hợp Giáo lý của Giáo hội Công giáo. Do đó, một nhóm giáo dân Ý đã bắt tay vào việc tóm lược Quyển Giáo lý của Giáo hội Công giáo thành những quyển toát yếu nhỏ, gọn. Học viện Thánh Clêmentê I tại Ý đã cho xuất bản hai quyển toát yếu nhỏ tập trú vào hai bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Quyển thứ ba đang được chuẩn bị. Học viện thánh Clêmentê bán những quyển toát yếu này với giá rất rẽ và cũng trao bản quyền cho bất cứ Giáo hội địa phương nào để dịch và phổ biến. Quyển toát yếu về bí tích Thánh Thể dựa trên Giáo lý của Giáo hội Công giáo đã được dịch ra 9 thứ tiếng với số phát hành trong mỗi thứ tiếng là 10 ngàn ấn bản.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page