Khủng hoảng trong nội bộ

Giáo hội Anh Giáo tại Anh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khủng hoảng trong nội bộ Giáo hội Anh Giáo tại Anh.

London [La Croix 1/08/2003] - Giáo hội Anh Giáo tại Anh hiện cũng đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng tiếp theo việc bổ nhiệm một mục sư đồng tính luyến ái làm giám mục.

Kể từ tháng 2 năm 2003, khi đức Tổng giám mục Anh giáo Rowan Williams nhận chức tổng giáo mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của các Giáo hội Anh giáo trên khắp thế giới, đây là cơn khủng hoảng trầm trọng nhứt trong nội bộ Giáo hội này. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng là việc bổ nhiệm mục sư Jeffrey John, một người có hoạt động đồng tính luyến ái công khai, làm giám mục giáo phận Reading, một thành phố nhỏ nhằm ở mạn tây London. Lẽ ra mục sư Jeffrey John sẽ được phong chức giám mục vào ngày 9/10/2003, nhưng hôm 5/07/2003, ông đã tuyên bố từ chối chức vụ giám mục.

Nhiều người cho rằng mục sư Jeffrey John đã khước từ chức giám mục là để tránh ly giáo trong Giáo hội Anh giáo tại Anh. Có 9 giám mục Anh giáo tại Anh đã công khai chống lại hành động của đức Tổng giám mục Rowan Williams và nhắc lại Giáo huấn của Giáo hội về tính dục và mối giây thánh thiêng của hôn phối giữa người nam và người nữ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page