Những người tín hữu

kitô "thầm lén" tại Nhựt bản

đang trên đà biến mất

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những người tín hữu kitô "thầm lén" tại Nhựt bản đang trên đà biến mất.

Ikitsuki, Nhựt bản [AFP 1/08/2003] - Những người tín hữu kitô "thầm lén" tại Nhựt Bản đang trên đà biến mất.

Yasutaka Toriyama, thôn trưởng của hải đảo Ikitsuki, vẫn còn đọc kinh vào những dịp Giáng Sinh, Phục Sinh và rửa tội như tổ tiên của ông đã đọc cách đây 400 năm, khi Nhựt bản còn thù nghịch với Kitô giáo.

Kể từ năm 1873, Kitô giáo không còn bị cấm cách tại Nhựt bản. Nhưng suốt ba thế kỷ thực hành đạo trong bóng tối và không có nền tảng vững chắc cho nên mới phát sinh một thứ Công giáo đặc thù pha trộn với Phật giáo.

Ông Toriyama, 64 tuổi, hiện đang đóng vai trò của người cha tinh thần cho một cộng đoàn nhỏ gồm những người mà người nhựt gọi là "kakure kirishtan", tức những người kitô hữu "thầm lén".

Họ là hậu duệ của những người Nhựt đã từng gìn giữ đức tin trong thầm lặng để tránh những cuộc bách hại của chính phủ từ thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19.

Ông Toriyama hằng cầu nguyện để niềm tin tôn giáo này không bị tiêu diệt tại hảo đảo xa xôi, cách Tokyo 1,000 cây số về hướng Tây Nam. Hiện nay cộng đồng tín hữu này chỉ còn 230 người.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page