Một cuộc nghiên cứu mới tái khẳng định rằng

thánh Juan Diego là nhân vật có thật

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một cuộc nghiên cứu mới tái khẳng định rằng thánh Juan Diego là nhân vật có thật.

Mehicô [CNS 1/08/2003] - Một cuộc nghiên cứu mới đây chứng minh rằng thánh Juan Diego là một nhân vật lịch sử.

Hôm 31/07/2003, Thư viện quốc gia về Nhân chủng học và Lịch sử của Mêhicô đã cho công bố kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây về tính cách lịch sử của thánh Juan Diego. Cùng ngày 31/07/2003, hàng chục ngàn người công giáo Mêhicô đã tuôn đến Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Guadalupe để kỷ niệm đúng một năm ngày Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh cho thánh Juan Diego.

Kết quả cuộc điều tra được Thư viện quốc gia về Nhân chủng học và Lịch sử Mêhicô công bố cho thấy có nhiều lá thư và chúc thư của chính thánh nhân. Ðây là những bằng chứng hiển nhiên về tính cách lịch sử của vị thánh này.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page